Coach-4-You

Werkwijze

1. Verkennend gesprek

Als coach ben ik een dienstverlener. In jouw coaching verhaal ben jij de belangrijkste persoon. Ik ben  slechts een facilitator, een begeleider die jou een aantal werkmiddelen aanreikt die je in staat stellen de inzichten te verwerven die nodig zijn om vanuit een hoog bewustzijnsniveau te handelen in de situatie(s) waarmee je worstelt of waarin je vooruitgang wil boeken. 

Een succesvolle coach/klant relatie is er één die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect.  Wanneer dat vertrouwen en respect voor elkaars diversiteit er niet is, dan zal een coaching weinig of geen resultaat opleveren en al snel beëindigd worden.

Vanuit die optiek vind ik het belangrijk voor ons beiden om te starten met een verkennend gesprek om uit te maken of we met elkaar zullen verder werken. 

Aan de hand van een vragenlijst, die je zelf mag invullen of die ik tijdens ons gesprek voor jou kan invullen, kan je aangeven welke thema’s voor jou op dit moment in je leven belangrijk zijn en waarvoor je begeleiding wenst.

Je mag zelf uiteraard ook alle vragen stellen die jij nodig acht. Het verkennend gesprek duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Op basis van de verkregen informatie stel ik jou in grote lijnen een coaching-traject voor, met volledige transparantie over het aantal coaching-sessies, de frequentie ervan alsook de kostprijs. Indien je je in dit voorstel kan vinden, dan worden de coaching-sessies vastgelegd in de agenda.